Work

MY WORK

I create and express myself in color, shape and photography.

Female and male forms, animals and nature.


All sculptures are handmade and hand painted in different designs and colors. With their shape and color, I want to express emotions. The sculptures "Unique" for exampel

have a feeling of being free, stand up for her selve and use the incredible potential we all possess.


EACH SCULPTURE IS UNIQUE! 


just like you.


When I create I let go of the thoughts and go into emotion, mindfulness.


(Scroll down to images)In Swedish:

MITT SKAPANDE


Jag skapar och uttrycker mig i färg, form och foto.

Kvinnliga och manliga former, djur och natur.


Alla skulpturer är handgjorda och handmålade i olika mönster och färger.

Med deras form och färg vill jag uttrycka känslor. Skulpturen "Unique" t.e.x.

har en känsla av att vara fri, att stå upp för sig själv

och använda den otroliga potential som vi alla besitter.


VARJE SKULPTUR ÄR UNIK!


precis som du.När jag skapar släpper jag tankarna och går in i känsla, mindfulness.


Copyright @ All Rights Reserved